Konsultprofil

KONSULTPROFIL HELENA STARKENBERG – INSIKTSBASERAD KONSULTING OCH PROJEKTLEDNING
• Lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med marknadsundersökningar och insikter från både undersökningsföretag och från kundsidan.
• Har arbetat både brett och djupt med analys, insikter och implementering av insikterna (konsument, shopper, marknad, trender etc) – uppdragen har inneburit allt ifrån att bygga upp Insight funktioner från grunden och utveckla insiktsdrivna organisationer till att driva specifika projekt.
• Har arbetat med de flesta affärsfrågor och behov som uppstår inom en Insight-, Marknads- eller Säljfunktion; tex kategoriutvecklingsprojekt, varumärkesutveckling, designutveckling, portföljutveckling, strategiplaneprocesser, affärsutveckling, kommunikationsutveckling, konceptutveckling samt övriga faser i innovationsprocessen etc. Har erfarenhet av hela processen från behovsanalys och upphandling till genomförande, förankring och implementering. Se några mer konkreta exempel på detta i stycket nedan.
• Stor erfarenhet av och förmåga att snabbt sätta mig in i nya områden samt tycker dessutom att det är kul och stimulerande att göra det.
• Se gärna CV på LinkedIn för sammanfattning av profil och erfarenheter samt detaljer kring tidigare tjänster: https://www.linkedin.com/in/helena-starkenberg-7aa9101/
• Referenser finns.

Exempel på några konkreta områden som jag har särskild stor erfarenhet av från de senare åren;
• Har arbetat med de flesta researchmetoder och typer av frågeställningar, såväl kvalitativt som kvantitativt, och har en bra känsla för pros/cons, vad som brukar fungera bäst för olika behov och syften, vad som är viktigt att tänka på och hur resultaten kan användas
• Projektledning av allt från mindre projekt till större nordiska projekt som omfattar flera kategorier
• Har framgångsrikt utvecklat och utbildat både teammedlemmar och kollegor inom insightrelaterade frågor
• Upphandling av såväl enskilda projekt som större ramavtal
• Har god erfarenhet av insiktsdrivna varumärkesarbeten med olika byråer och bra uppfattning om vad som skiljer sig i upplägg samt vad som brukar fungera bra och generera starka varumärkespositioner och strategier
• Att skapa en mer insiktsdriven organisation genom att bygga upp insight processer och rutiner (både helt och hållet från början – i det fall det inte finns en insightfunktion, men även för specifika ändamål tex inom ramen för en befintlig – eller ny – innovationsprocess)
• Insiktsdriven utveckling av nya kategorier och varumärken (hela resan från explorativt utforskande av möjligheter och kategoridefinition till utveckling av varumärke inkl namn och logo, design, sortiment etc)
• Förankring och implementering av insikter (av olika karaktär och omfattning – allt ifrån insikter från en fokusgrupp till stora nordiska portföljprojekt, konsumentsegmentering etc för flera kategorier)
• Insiktsdrivna innovationsprojekt och konceptutveckling
• Utveckling av nya metoder och output för mätningar (ex inom ramen för innovations-processen, tracking etc)
• Hålla trendpresentationer (även ta fram och kundanpassa material) och trendworkshops (inkl so what analyser etc)
• Planera och moderera workshops för olika sammanhang, tex; Behovsanalys/inventering/gapanalys av insikter, Trender och omvärld – inkl trendspaningar, mystery shopper etc, Kategoriutveckling och -definition, segmentering etc av kategorier

Rekommendationer